Hom Khajorn หอมขจร สวนกาแฟ

History ความเป็นมา

    หอมขจร เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความรักและหลงใหลกาแฟ จุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างสรรค์กาแฟไทยให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ โดยทีมหอมขจรเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการให้กับธุรกิจเครื่องดื่ม คือ ต้นตำรับชาพะยอม ชาไทยยอดนิยม ที่ปัจจุบันมีแฟรนไชส์นับพันกว่าสาขาทั่วประเทศและต่างประเทศ

 

    หอมขจรมีพันธมิตรที่ดี คือ อาโก๊ะ เยส่อ ชายหนุ่มชาวอาข่า ผู้มีความมุ่งมั่นในการเพาะปลูกกาแฟ คัดเมล็ดกาแฟด้วยความรักและใส่ใจ พัฒนาผลผลิตด้วยความภาคภูมิใจ ว่าเป็นอาชีพที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ประทานอาชีพนี้ให้กับชุมชนชาวเผ่าอาข่า สิ่งนี้ทำให้อาโก๊ะไม่หยุดที่จะพัฒนาเมล็ดกาแฟให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดกาแฟและการผลิตกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องชงกาแฟ และผู้เชียวชาญด้านการตลาดธุรกิจกาแฟในประเทศไทย กลุ่มคนเหล่านี้มีความฝันเหมือนกัน คือ ฝันให้คนไทยได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติดี มีคุณภาพสูง ราคาจับต้องได้ และเป็นกาแฟที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกคน  

       จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่คิดเพียงอยากทำร้านกาแฟออแกนิคส์ ตกแต่งแนวสวนสวย บรรยากาศอบอุ่น ใกล้ชิดกับลูกค้าที่รักในกาแฟเหมือนกัน พัฒนาแนวทางจนเกิดเป็นหอมขจร ที่เป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจกาแฟ และบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟในชื่อเครื่องหมายการค้า Nature Coffee & Tea ที่ให้บริการทั้งกาแฟที่มีรสชาติเป็นเลิศ และไลฟ์สไตล์ที่เฉพาะเจาะจง

Products & Service
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

“Beyond the Taste”

สร้างสรรค์กาแฟไทยให้เป็นที่รู้จัก
เราผลิตกาแฟที่มีรสชาติดี มีคุณภาพสูง
เทียบเท่ากาแฟจากต่างประเทศ