ติดต่อหอมขจรสวนกาเเฟ

บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จำกัด

  • 11 ถ.เดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  • info@homkhajorn.co.th

  • www.homkhajorn.co.th

 

ที่อยู่บริษัท


บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จำกัด
11 ถ.เดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่นิติบุคคล 0145560000638
Website: www.homkhajorn.co.th
Email: info@homkhajorn.co.th


ชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี

บริษัท หอมขจร สวนกาแฟ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 11 ถ.เดชาวุธ (ข) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เลขที่นิติบุคคล 0145560000638

ส่งข้อความหาเรา


[recaptcha]