หอมขจร

บริษัท หอมขจรสวนกาแฟ จำกัด คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟคุณภาพ จากแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงราย ที่ความสูง 1,333 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง) พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเสิร์ฟกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติระดับพรีเมี่ยม แก่ผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศ ช่วยกระจายรายได้แก่เกษตรกรพี่น้องชาวอาข่าอย่างยั่งยืน

ติดต่อ หอมขจร โทร. 0845321819